Tepelné čerpadlo zem/voda – vrt

Efektívne čerpanie tepla do domácností

lné čerpadlo typu zem/voda – vrt odoberá energiu (teplo) z hĺbky pod povrchom zeme.

Pri inštalácii tohto typu tepelného čerpadla je nutné zhotoviť hlbinný vrt, z ktorého bude odoberaná energie krajiny. Vo vrte je umiestnený výmenník tepla, naplnený nemrznúcou zmesou, ktorý prenáša teplo medzi zemou a tepelným čerpadlom.

Podľa veľkosti vykurovaného objektu sa hĺbia jeden alebo viac vrtov. Vrty pre tepelné čerpadlá je možné realizovať až na základe príslušných povolení.

Pri zvažovaní výbere tepelného čerpadla zem/voda – vrt, je tiež potrebné počítať s tým, že vrty možné realizovať len na určitom podložie, ktoré by malo byť dostatočne tvrdé. V oblastiach, kde je štrkové alebo pieskové podložie, je vŕtanie ťažké, preto je vhodným variantom tepelné čerpadlo s plošným kolektorom.

Vlastnosti tepelného čerpadla zem/voda – vrt 

Plusy

  • Stabilný výkon a vysoký vykurovací faktor aj pri veľmi nízkych teplotách.
  • Nižšia spotreba elektriny ako u vzduchových tepelných čerpadiel.
  • Dlhá životnosť tepelného čerpadla i vrtu.
  • Bezúdržbové a bezhlučné riešenie.

Mínusy

  • Pre vrty je nutné vybavenie stavebného povolenia.
  • Vyššie investičné náklady na obstaranie vrtov. 

Ako hlboký vrt potrebujem a kde ho možno vykonávať

Tepelné čerpadlá typu zem/voda i voda/voda sú náročnejšie na priestor. Uvádza sa, že na 1 kW výkonu je potrebných asi 12 m hĺbky vrtu.

Podľa potreby vykurované budovy sa vykonáva jeden alebo viac vrtov s priemerom 12 – 16 cm. Pre bežný rodinný dom je potreba vrt o hĺbke okolo 100 až 150 m.

Samotné vrty sa hĺbia v okolí vykurovanej budovy v oblastiach s tvrdým podložím. Profesionálne vrtné firmy s modernou technikou dokážu vŕtať bez väčšieho poškodenia pozemku aj v bezprostrednej blízkosti stavby.

Pozrite sa na naše referencie tepelných čepadiel.

Zdieľať tento článok