Tepelné čerpadlo zem/voda (plošný kolektor)

Efektívne čerpanie tepla do domácností

Tepelné čerpadlá zem/voda využívajú energiu uloženú v horných vrstvách zeminy. Tepelné čerpadlo tak odoberá teplo napr. z plochy vašej záhrady. Táto tepelná energia je odoberaná pomocou horizontálneho plošného kolektoru

Ako funguje tepelné čerpadlo zem/voda 

Pod povrchom zeme v hĺbke cca 1,2 m sú v zemine uložené hadice, tvorené väčším počtom slučiek rovnakej dĺžky, ktoré sú naplnené nemrznúcou zmesou.

Kolektory sú spojené s tepelným čerpadlom pomocou rozdeľovačov výstupnej vody, vratnej vody a zberných potrubí (podle tzv. Tichelmannovho princípu).

Potrubie prenáša teplo medzi zemou a tepelným čerpadlom. Vďaka schopnosti zemského povrchu akumulovať teplo kolíše teplota zeminy podstatne menej ako teplota vzduchu. 

Pokiaľ máte pri rodinnom dome k dispozícii vhodný pozemok, je pre vás tepelné čerpadlo so zemnými kolektory jedna z najlepších variantov

Vlastnosti tepelného čerpadla zem/voda 

Plusy

  • Nízke investičné náklady oproti geotermálnym vrtom
  • Cena kompletného systému tepelného čerpadla zem/voda so zemnými kolektormi je takmer porovnateľná s cenou tepelného čerpadla vzduch/voda. 
  • Pri tepelnom čerpadle zem/voda je výrazne nižšia spotreba elektriny ako pri tepelných čerpadlách odoberajúcich teplo zo vzduchu.
  • Dlhá životnosť tepelného čerpadla aj plošného kolektora. 
  • Bezhlučné a bezúdržbové riešenie.

Mínusy

  • Systém tepelného čerpadla zem/voda s plošným kolektorom vyžaduje dostatočne veľkú plochu pozemku v okolí stavby a využitie pôdy je potom limitované.
  • Zemina musí umožňovať vykonanie výkopu do potrebnej hĺbky.
  • Z dôvodu umiestnenia plošného kolektora je obmedzené rozmiestnenie ďalších prípadných stavieb na pozemku.

Ako funguje plošný (zemný) kolektor

Plošný kolektor je v podstate veľký slnečný kolektor, ktorý je doplnený o veľký hlinený akumulátor tepla s ročným cyklom nabíjania a vybíjania.

Tepelné čerpadlo s plošným kolektorom funguje tak, že odoberá energiu zo zeme pod sebou (cca 2% energie) a hlavne energiu z vrstvy zeminy nad sebou (cca 98% energie), kde je akumulovaná solárnej energie zo slnka.

Pre potreby tepelného čerpadla odoberie za rok plošný kolektor zo zeme len cca 2,5% energie z toho, čo zo slnečnej energie počas roka získa.

Vzhľadom k tomu sa nemôže ani v dlhodobom horizonte energie vyčerpať, pretože počas letných mesiacov regeneruje.

Zdieľať tento článok